Andlig vägledning  Rådgivning  spå dig i kaffesump spå dig a tarotkort Smärtlindring genom helande kraft  Råd om hur du kan hantera stress  Spirit Andlighet Föreläsningar  Meditativ avslappnande musik.
Workshops and events planner


Här kan du se vad TheOakLeaf har haft för sig och har för sig framöver

Here you can see what TheOakLeaf have been doing and are going to do in the future


Workshop i hur man binder en bok!


Här får du steg för steg lära dig hur man binder en bok från vikning av papper till pärm.


Ellinor Eklöf IsaDeRoss Eklöf

Workshop, lär dig att spinna lin på spinnrock och för förändring i ditt liv

Det finns fem spinnrockar och en viss kvot material för att gå kursen men om du har en egen spinnrock och vill spinna in dig på den så kan du ta med den och om du känner att du vill spinna för mer lin än vad som ingår så finns det att köpa.

 

Inställt men nya datum kommer


Obs. max antal deltagare 5 personer


Intresseanmälan till kursen med namn och telefonnumer gör du via/Registration of interest with name and phonenumber for the course through info.bokning@theoakleaf.se


Workshop, learn to spin linen on a spinning wheel and to make a difference in your life


There are five spinning wheels and a certain quota of material included to the course, but if you have your own spinning wheel and want to learn to spin on it, you can bring it and if you feel that you want to spin for more linen than what is included, there is some that can you buy.


Canceled but new dates are coming


Obs. max number of participants 5 people


Intresseanmälan till kursen med namn och telefonnumer gör du via/Registration of interest with name and phonenumber for the course through info.bokning@theoakleaf.se


 Ellinor IsaDeRoss Eklöf, TheOakLeaf