Energiwork

Seven days by the sacred fire!


Seven Saturdays with global energy work beside the sacred fire of the light and love to facilitate the energy shift we are in.


18 th of April  -  30 th of May , 2020


The Circle of Light and Love at the Sacred Fire is a healing energy work with dynamic drumming and toning a work by the open fire at The Oak Leaf center in Ekdalen, Sweden.


We are in a strong transition to a higher, stronger and brighter flow of energy than ever before and in a phase where feminine power is now taking its place.


At the same time, we are right now

in a time where we are not fully aware of what is happening. Many people have been affected by Corona in different ways and what we can do is facilitate the way we can.


To facilitate the transformation to the feminine higher spiritual frequencies, we will with help of drum and toning, vibrate frequencies of loving and light energies which are enhanced by fire and its smoke which causes the energies to expand into the universe in spirals and fold as a healing loving force over Mother Earth.


By the power of Mother Earth and in connection with the Creatorand the Star Sisters of the Pleiades, Alcyone, Maia, Asterope, Taygeta, Celaeho, Electra and Merope in that order, one of the sisters for each Saturday.


Brothers and sisters we welcome you to participate in the circle of light and love beside the sacred fire wherever you are in the world.

3 to 3.30 p.m. every Saturday until 30 MayEnergi work at The Oak Leaf center

Sju dagar/Seven days


Sju dagar vid den heliga elden!


Sju lördagar med globalt energiarbete vid den heliga elden av kärlekens ljus för att underlätta energiförskjutningen vi befinner oss i .

18 april - 30 maj 2020


Cirkeln av Kärlekens Ljus är ett helande energibearbete med dynamisk trumma och toning vid öppen eld på The Oak Leaf-center i Ekdalen, Sverige


Vi befinner oss i en stark övergång till ett högre, starkare och ljusare energiflöde än någonsin tidigare och i en fas där den feminina kraften nu tar sin plats.


Samtidigt är vi just i en tid där vi inte är helt klara över vad som händer. Många har drabbats av Corona på olika sätt och vad vi kan göra är att underlätta på det vis vi kan.


För att underlätta transformatonen till de feminina högre andliga frekvenserna och med hjälp av trumma och toning kommer vi att vibrera frekvenser av kärleksfulla och ljusa energier som förstärks av elden och dess rök som får energierna att expandera till universum i spiraler och lägga sig som en helande kärleksfull kraft över Moder Jord.


Med hjälp av kraften från Moder Jord och kontakt med Skaparen
samt Stjärnsystrarna i Plejaderna, Alcyone, Maia, Asterope, Taygeta, Celaeho, Electra and Merope i den ordningen, en av systrarna för varje lördag.


Broder och syster vi välkomnar dig att delta i cirkeln av ljus och kärlek bredvid den heliga elden var du än befinner dig i världen.

Kl. 15 till 15.30 varje lördag fram till den 30 maj
Med ljus och kärlek/With light and love,

Ellinor IsaDeRoss Eklöf,

Lisa Wik Granberg

Freja Wik

Intresseanmälan,  information och frågor.

 
 
 
 

All rights reserved The Oak Leaf

Uppdated2020

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera