Home

In English!

Monthly coffee grounds!

Make yourself free!

Education provides knowledge;

Knowledge provides possibilities;

Possibility provides creation;

Creation provides power;

Power provides durability.

 

Ellinor Isa De Ross Eklöf

All rights reserved

 

 

På svenska!

Månadens sump!

In English

The Circle of

Light and Love!

På svenska

Cirkeln av

Kärlekens Ljus!

Musik med mina barnbarn!

Music with my grandchildren!

 

Fantastic children!

Naturlig andlighet!

Låt dig inspireras och motiveras för ett växande inom dig själv. Genom att lära oss att lyssna till vårt inre och se det som finns utanför oss själva kan vi lära oss att se tecken och få information om hur vi kan förändra och se nya vägar på vår väg genom livet.

Med nydanande tankar ur gammal naturlig visdom kan jag ge dig inspiration, mod och tro till att vi kan förändra precis det vi vill.

 

Hälsningar Ellinor Eklöf

 

På svenska.

 

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

 

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

Natural Spirit!

Let yourself be inspired and motivated for growing within yourself. By listening to our inner and looking at what's outside of us, we can learn to see signs and get information about how we can change and see new paths on our way through life.

By knowledge and with new innovative thoughts from old naturaly wisdom, I can give you inspiration, courage and faith that we can change whatever we want.

 

Greetings Ellinor Eklöf

 

In English!

 

At the Oak Leaf Center you get an opportunity to a peace of mind and a moment's rest for body and soul.

 

The Oak Leaf Center offers, guidance, training, lectures, workshops, seminars, travel, etc. for life changin and for a sustainable drug-free society for future generations.

 

Today, it is scientifically proven that energy affects everything.

All rights reserved TheOakLeaf