Bevara kontanten!

Här är information om vad som kommer att hända på The Oak Leaf center framöver.


  I en sagolikt naturskön miljö mitt i Roslagen  kommer The Oak Leaf centar i Ekdalen att öppna dörrarna för Hel ande arbete!


Här är en del av utbudet,

För grupper: Seanser, Trummeditationer


Kurser: Lär dig att spinna i Lin, Sy din egen bok


Individuellt: Läsningar i Tarotkort, Kanaliseringar, Spå dig i kaffesump


Samt release fest för första delen av Boken, En annan tid, en annan värld..


Och mycket mer än så :) Mer information kommer inom kort.
Soon, The Oak Leaf Center will open the doors for to do Spirit Work  in a fabulous environment in the Oakvalley.


Here is part of the offer,

For groups: Seances, Drum Meditations


Courses: Learn to spin in linen, Sew your own book


Individually: Readings in Tarot cards, Channeling, Readings in coffee grounds


And a release party for the first part of the Book, Another time, another world ..


And much more than that :) More information soon to come. 
 
 

 ”BEVARA KONTANTEN!”


Har du tänkt på att bankerna vill ta kontanterna från oss, så vid tillfällen i framtiden där tekniken kommer att slås ut av olika orsaker så kommer vi inte åt våra pengar.

Bevara konanten är en rörelse i tiden och är skapad för att upplysa och informera andra om kontanternas försvinnande samt skapa kampanjer, demonstrationer och andra typer av agerande framöver för att bevara kontanterna.

Kort, Swish och andra digitala hjälpmedel är betalningsmedel som den övervägande delen av Sveriges befolkning använder sig av.
Digitaliseringen är bra på många vis men medför dock problem som man inte tänker på så länge allting fungerar men det största hotet med digitaliseringen är tillfällen där tekniken slås ut av olik orsaker som t.ex. elavbrott då står vi oss slätt om vi inte har kontanter.

Vi behöver få trenden med att fasa ut kontanter att vända och ett sätt att göra det på, är att få pengarna i rullning igen, genom att få fler att kontinuerligt ta ut kontanter som registreras hos våra banker vilket kommer att visa på en förhöjning av aktiviteter vilket bör försvåra för dem att ta bort dem.

Sedan behöver också vi påverka i butiker och restauranger mm. genom att använda mer kontanta medel istället för kort och ju fler desto bättre, så hoppa på tåget du med.....

1,1 miljoner människor i Sverige lever idag i ett digitalt utanförskap.
Varav den övervägande delen är våra äldre som inte vill bli digitaliserade och många av dem vill inte ha kort då de inte litar på dem. De vill kunna gå till banken och ta ut kontanter och de facto så är det de som har byggt upp bankerna till sin storhet. Bankerna som idag med sina styrmedel genom digitaliseringen ställer dessa människor utanför systemet och tjänar dessutom grova pengar på det.

Gruppen på FB för de som vill ha kontanterna kvar!

https://www.facebook.com/groups/bevarakontanten/


Nu finns även sidan "bevara kontanten!" som du kan Gilla för att dela information och upplysningar om kontanternas försvinnande, https://www.facebook.com/Bevara-kontanten-345718699548949/?modal=admin_todo_tour

Välkommen önskar,
skapare av gruppen
Ellinor IsadeRoss Eklöf