Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

The Circel of Light and Love!

 

Vägledning och healing med Monica Seldahl

 

Föreläsning/lectur whit

Suzzie GoldenOwl Engström

Wildlife Rehabilitator.

 

Kurs i Vedic art med konstnär Gunilla Löfgren

 

Mer information/moore information!

Månadens sump, november 2017

 

Hej, alla här kommer månadens sump! Det har varit lite full upp så jag är en dag försenad men jag hoppas att ni har överseende med mig.

 

November, tänk vad tiden har rusar nästa månad är det jul och sedan är det dags att fira in ett nytt åt igen!

 

Sumpen råder till att se över året som varit, hur har det gått med planer som du tänkte på i början av året. Det ser ut som om en hel del av oss har en stor hög med saker vi planerat in att göra under året. Och det gör inget det kanske inte var meningen eller så för man lägga upp en ny plan inför nästa år och ta med det man inte hunnit i den nya planen. Det finns nog ingen månad som är bättre lämpad för att rensa eller arrangera om i sitt liv.

Och du hitta på något under november som gör att den blir roligare, ljusare och mer kärleksfull!

 

Varje månad gör jag en ny läsning i kaffesump och jag har läst i sumpen det sedan jag var liten!

Läsningen av sumpen är allmän, kollektiv, global och universell.

 

Välkommen tillbaks i december!

 

Hälsningar Ellinor IsaDeRoss Eklöf

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

Vägledning med hjälp av alternativa, vetenskapliga samt nydanande tankar och metoder för att förändra ditt livsmönster.

Se din livssituation ur nya perspektiv, värdera och omvärdera din egen tid och finn ditt eget sätt att hantera olika situationer.

Förändra tankemönster och skapa förändring i din livssituation och i dina relationer.

Stärka din självkänsla, sätta upp mål och lära dig att fokusera samt att hitta lösningar på dina problem genom ökad medvetenhet och själv kännedom.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

 

Monthly coffee grounds, November 2017

 

Hello, everyone here comes the coffee grounds reading of the month! I have had a lot to do a couple of days so I'm one day late a but I hope you accept my apologize.

 

November, the time has really been going fast this year, next month it is Christmas, and then it's time to celebrate New year again!

 

The coffee grounds recommend us to look over the year, how did it go with the plans that you made at the beginning of this year? It seems that a lot of us have a big pile of things we planned to do during the year that we did not go thrue with. And it does not matter, maybe it was not supposed to be, now we can start to do a new plan for next year and bring what has not been done this year in the new plan.

There is probably no month that is better suited for cleaning or reorganizing in our lives.

 

And do not forget to find something in November that makes the life fun, lighter and more loving!

 

Every month I will make a new reading and have been reading the coffee grounds since I was a little girl! The reading of the sump is general, collective, global and universal.

 

Welcome back in December!

 

Greetings Ellinor IsaDeRoss Eklöf