Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

Monthly coffee grounds!

Månadens sump!

 

Månadens sump

februari år 2018!

 

 

Hej, nu har vi kommit till den andra månaden 2018!

 

Under en lång tid har väckarklockorna ringt till att det finns en hel del vi behöver förändra och nu börjar alltfler att höra dem.

 

Månadens sump är kraftfull och helt tydligt är det att vissa politiska händelser världen över internationellt och nationellt har påverkat oss starkt och många har tagit ställning. Människor samlas i grupper och ställer sig upp för att visa sitt missnöje i vår något kaotiska värld .

 

Det ser ut som att det kommer att hända en hel del under det här året och är du en av de som har lagt upp en plan för hur du vill att ditt liv ska se ut så har du nu alla möjligheter att lyckas.

Vi går mot en spännande tid med nya utmaningar att ta tag i. Så vill du utveckla, bli mer kreativ, sätta lite fart på dina egna livsandar så ligger du helt rätt i tiden. Rensa ut det gamla och fokusera på att nå din dröm. Ta vara på varje dag och utnyttja tiden till att vara den du är här för att vara.

 

Varje månad gör jag en ny läsning i kaffesump!

Läsningen av sumpen är allmän, kollektiv, global och universell.

 

Välkommen tillbaks i mars!

Hälsningar Ellinor IsaDeRoss Eklöf

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

Vägledning med hjälp av alternativa, vetenskapliga samt nydanande tankar och metoder för att förändra ditt livsmönster.

Se din livssituation ur nya perspektiv, värdera och omvärdera din egen tid och finn ditt eget sätt att hantera olika situationer.

Förändra tankemönster och skapa förändring i din livssituation och i dina relationer.

Stärka din självkänsla, sätta upp mål och lära dig att fokusera samt att hitta lösningar på dina problem genom ökad medvetenhet och själv kännedom.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

 

The montlhy coffee grounds,

February 2018!

 

 

Hello, now we have come to the second month of 2018!

 

 

For a long time, the alarm clocks have called for a lot of things we need to change and more and more people are beginning to hear them.

 

The coffe grounds of the month is powerful and it is clear that some political events around the world internationally and nationally have influenced us strongly and many have taken a stand. People gather in groups and stand up to show their dissatisfaction in our somewhat chaotic world.

 

It looks like it's going to happen a lot during this year and if you're one of those who have set up a plan for how you want your life to look, then you've got all the opportunities to succeed.

We are heading for an exciting time with new challenges to grab. So, if you want to develop, become more creative, take a little bit of speed on your own life sandals, you'll be right in time. Clear the old and focus on reaching your dream. Take care every day and take the time to be who you are here to be.

 

Every month I make a new reading in the coffee grounds!

The reading of the coffee grounds is general, collective, global and universal.

 

Welcome back in Mars!

Greetings Ellinor IsaDeRoss Eklöf