Månadens sump! Monthly coffeegrounds!

Monthly coffee grounds!

Månadens sump!

 

Månadens läsning i sumpen april 2018

 

Hej och välkomna till Månadens sump!

 

Mycket av det som kom upp i förra månadens sump kommer igen i månadens, den manade oss att ta det lugnt och att vi behöver det dra ner på tempot och njuta av livet. Ta tillfället i akt och ta tillvara på den tid du har där du kan vara i vila.

 

Ibland kan det vara svårt att förstå hur kraftfulla de energier som vi just nu har omkring oss är. De svänger vi under en lång tid har befunnit oss i med händelser som gör att vi tappar greppet om livet ibland kommer att fortgå. Så när vi får uppmaningar genom olika verktyg från andevärlden om att ta det lugnt kan det vara bra att ta dem på allvar.

 

Det är lätt att tappa bort sig själv i den massiva info värld vi lever i så man kan stänga den ute emellanåt och njuta av sitt eget sällskap så att man känner att man finns och lever här och nu. Sumpen manar oss till att ta det lugnare med oss själva, man har rätt att ibland bara göra absolut ingenting mer än att njuta av att man lever.

 

Lev livet här och nu för det är här vi är och njut av varje sekund du vandrar runt här på moder jord!

 

 

Varje månad gör jag en ny läsning i kaffesump!

Läsningen av sumpen är allmän, kollektiv, global och universell.

 

Välkommen tillbaks i maj!

Hälsningar Ellinor IsaDeRoss Eklöf

The montlhy

reading of the coffe grounds, April 2018

 

Hello and welcome to the coffe grounds of the month!

 

Much of the information that did came up in the last month's coffee grounds are coming back this month, it urged us to settle down and to slow down the pace and enjoy life. Take the opportunity to take advantage of the time you have where you can rest.

 

Sometimes it can be hard to understand how powerful the energies we currently have around us are. The changes we have been in for a long time wher we have found ourselves in events that make us lose the grip of life, will continue. So when we get calls through different tools from the spirit world to keep calm, it may be a good idea to take take them seriously.

 

It's easy to lose yourself in the massive info world we live in so you should shut it out sometime and enjoy your own company so that you feel and live here and now. The coffee grounds urges us to take it easy with ourselves, you are entitled to sometimes do nothing more than enjoy living.

 

Live life here and now because it is here we are and enjoy every second you walking around here on Mother Earth!

 

 

Every month I make a new reading in the coffee grounds!

The reading of the coffee grounds is general, collective, global and universal.

 

Welcome back in May!

Greetings Ellinor IsaDeRoss Eklöf