Home

 

Natural Spirit!

 

Let yourself be inspired and motivated for growing within yourself. By listening to our inner and looking at what's indise and outside of us, we can learn to see signs and get information about how we can change and find new paths on our way through life.

 

By knowledge and with new innovative thoughts from old naturaly wisdom, you will be given inspiration , courage and faith that we can change whatever we want at the Oak Leaf.

 

At the Oak Leaf Center you get an opportunity to a peace of mind and a moment's rest for body and soul.

 

The Oak Leaf Center offers, guidance, training, lectures, workshops, seminars, travel, etc. for life changin and for a sustainable drug-free society for future generations.

 

Today, it is scientifically proven that energy affects everything.

 
 
 
 
 
 

 

Music for the soul!

Here you can listen to some of Ellinor Eklöf music!

 

Naturlig andlighet!

 

Låt dig inspireras och motiveras till ett växande inom dig själv. Genom att lära oss att lyssna till vårt inre och se det som finns inom och utanför oss själva kan vi lära oss att se tecken och få information om hur vi kan förändra och finna nya vägar på vår väg genom livet.

 

Med nydanande tankar ur gammal naturlig visdom får du på The Oak Leaf inspiration, mod och tro till att vi kan förändra precis det vi vill.

 

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

 

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.