Home

 

Music for the soul!

Here you can listen to some of Ellinor Eklöf music!

Snart kommer The Oak Leaf center att i sagolikt naturskön miljö i Ekdalen att öppna dörrarna för Hel ande arbete!

 

Här är en del av utbudet,

För grupper: Seanser, Trummeditationer

 

Kurser: Lär dig att spinna i Lin, Sy din egen bok

 

Individuellt: Läsningar i Tarotkort, Kanaliseringar, Spå dig i kaffesump

 

Samt release fest för första delen av Boken, En annan tid, en annan värld..

 

Och mycket mer än så :) Mer information kommer inom kort.

 

 

 

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

Vägledning med hjälp av alternativa, vetenskapliga samt nydanande tankar och metoder för att förändra ditt livsmönster.

Se din livssituation ur nya perspektiv, värdera och omvärdera din egen tid och finn ditt eget sätt att hantera olika situationer.

Förändra tankemönster och skapa förändring i din livssituation och i dina relationer.

Stärka din självkänsla, sätta upp mål och lära dig att fokusera samt att hitta lösningar på dina problem genom ökad medvetenhet och själv kännedom.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

Soon, The Oak Leaf Center will open the doors for to do Spirit Work in a fabulous environment in the Oakvalley.

 

Here is part of the offer,

For groups: Seances, Drum Meditations

 

Courses: Learn to spin in linen, Sew your own book

 

Individually: Readings in Tarot cards, Channeling, Readings in coffee grounds

 

And a release party for the first part of the Book, Another time, another world ..

 

And much more than that :) More information soon to come.

 

 

 
 
 

 

Naturlig andlighet!

 

Låt dig inspireras och motiveras till ett växande inom dig själv. Genom att lära oss att lyssna till vårt inre och se det som finns inom och utanför oss själva kan vi lära oss att se tecken och få information om hur vi kan förändra och finna nya vägar på vår väg genom livet.

 

Med nydanande tankar ur gammal naturlig visdom får du på The Oak Leaf inspiration, mod och tro till att vi kan förändra precis det vi vill.

 

På The Oak Leaf center får du en möjlighet till en stund av sinnesro och vila för kropp och själ.

 

The Oak Leaf Center erbjuder, vägledning, utbildningar, föreläsningar, workshops, seminarier, resor mm. för livsförändring till ett hållbart drogfritt samhälle för framtida generationer.

 

Det är idag vetenskapligt bevisat att energier påverkar allt.

 

Natural Spirit!

 

Let yourself be inspired and motivated for growing within yourself. By listening to our inner and looking at what's indise and outside of us, we can learn to see signs and get information about how we can change and find new paths on our way through life.

 

By knowledge and with new innovative thoughts from old naturaly wisdom, you will be given inspiration , courage and faith that we can change whatever we want at the Oak Leaf.

 

At the Oak Leaf Center you get an opportunity to a peace of mind and a moment's rest for body and soul.

 

The Oak Leaf Center offers, guidance, training, lectures, workshops, seminars, travel, etc. for life changin and for a sustainable drug-free society for future generations.

 

Today, it is scientifically proven that energy affects everything.